Uchwała nr 75/07/2021

51

Uchwała nr 75/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Pucharu Polski

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Pucharu Polski.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna