Uchwała nr 74/07/2021

55

Uchwała nr 74/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć nowy Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna