Uchwała nr 1/06/2021/KR

55

Uchwała nr 1/06/2021/KR
Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 czerwca 2021 r.
w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna PZSzach postanowiła ukonstytuować się w następującym składzie:

Piotr Klukiewicz – Przewodniczący

Jacek Górny – Wiceprzewodniczący

Marian Lorenc – Sekretarz

Waldemar Dudziński – Członek Komisji

Rafał Kowalczyk – Członek Komisji

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Komisji, 5 głosów za.