Uchwała nr 66/06/2021

79

Uchwała nr 66/06/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia 3 klubów w poczet członków zwyczajnych PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć następujące kluby w poczet członków zwyczajnych PZSzach:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Obra-Warta” (LB)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Robert Siekanka.

2. UKS „Sokół” Zbrosławice (SL)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Robert Siekanka.

3. Spółdzielnia Socjalna „Salve Regina” Sandomierz (SK)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Robert Siekanka.