Regulamin Dyscyplinarny 2021 – projekt

526

Działając na podstawie zobowiązania nałożonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów we wrześniu 2018 r., przedstawiamy projekt nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach.

Zmiany w Regulaminie wynikają również z obowiązku wdrożenia postanowień Kodeksu Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych przygotowanego przez Ministerstwo ds. sportu.

Prosimy o kierowanie uwag do Regulaminu na adres sekretariat@pzszach.pl.

Propozycje poprawek skierowane przez delegatów zostaną opublikowane i przedstawione na WZD, zaś uzasadnione propozycje wszystkich innych osób zostaną opublikowane i przedstawione na WZD w formie autopoprawek.

Regulamin Dyscyplinarny PZSzach 2021