Uchwała nr 65/06/2021

79

Uchwała nr 65/06/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany rodzaju członkostwa Gorzyckiego Klubu Sportowego (WP)

Zarząd PZSzach postanowił wyrazić zgodę na zmianę rodzaju członkostwa Gorzyckiego Klubu Sportowego z członka wspierającego na członka zwyczajnego PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: