Uchwała nr 61/05/2021

86

Uchwała nr 61/05/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie nominacji do udziału w Indywidualnym Pucharze Świata Kobiet 2021

Zarząd PZSzach postanowił nominować WGM Joannę Majdan do udziału w Indywidualnym Pucharze Świata Kobiet w roku 2021.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Kamila Kałużna.