Uchwała nr 59/05/2021

129

Uchwała nr 59/05/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubów w poczet członków zwyczajnych PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć następujące kluby w poczet członków zwyczajnych PZSzach:

1. MUKS Tęcza Ostrołęka (MA)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.

2. KS Gwiazda Bydgoszcz (KP)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.

3. KSZ KRAK Kraków (MP)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.

4. WSPDN Wrocław (DS)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.

5. KSz „Kuźnica” Katowice (SL)

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.