Uchwała nr 57/05/2021

118

Uchwała nr 57/05/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie uchylenia uchwały Zarządu PZSzach nr 92/09/2017

Zarząd PZSzach postanowił o uchyleniu obowiązywania uchwały Zarządu Nr 92/09/2017 z dnia 23 września 2017 r. w sprawie trybu zatwierdzania regulaminów sportowych.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów za, 1 wstrzymujący.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Łukasz Turlej.