Uchwała nr 56/05/2021

60

Uchwała nr 56/05/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 07 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu GKSz Debiut Długołęka (DS) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub GKSz Debiut Długołęka (DS) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Nie głosował: Krzysztof Góra.