Uchwała nr 55/04/2021

181

Uchwała nr 55/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany znaku rozpoznawczego Polskiego Związku Szachowego

Zarząd PZSzach postanowił o dokonaniu zmiany znaku rozpoznawczego Związku.

Załącznik Nr 1 – Zasady prezentacji znaku

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Szymon Pieczewski.

Votum separatum zgłosił Łukasz Turlej.