Ś.† P. Stefan Wronicz (1938-2021)

1081

Ś.† P. Stefan Wronicz (29.11.1938-19.04.2021)

Polskie, a w szczególności warszawskie, środowisko szachowe poniosło niepowetowaną stratę – 19 kwietnia 2021 r.  zmarł Stefan WRONICZ.

Stefan WRONICZ urodził się 29 listopada 1938 r. w Krynicy. Po ukończeniu w roku 1962 studiów wyższych na AGH w Krakowie uzyskał dyplom magistra inżyniera geofizyka i podjęciu pracy w Instytucie Geologicznym (1962 – 2003) związał się na całe dorosłe i zawodowe życie z Warszawą.

Niezaprzeczalnie największą pasją życiową Stefana WRONICZA były szachy – zarówno jako zawodnika i działacza. Przez całą karierę szachową był związany z LEGIONEM Warszawa.

W roku 1967 zdobył I kat. szachową, posiadał sędziowską klasę państwową ale najwięcej czasu poświęcał obliczeniom rankingowym. Powszechnie znany był tzw. „ranking Wronicza” – gdzie w odróżnieniu od Rankingu PZSzach liczył wszystkie dostępne wyniki turniejowe i udokumentowane towarzyskie.

Pasja ta została doceniona przez działaczy pracujących w Komisjach Klasyfikacji i Ewidencji Polskiego Związku Szachowego – po przeprowadzce Komisji z Łodzi do Warszawy ówczesny Przewodniczący Komisji inż. Zbigniew CZAJKA w roku 1977 zaprosił Go do współpracy a od roku 1979 do 1996 był stałym członkiem Komisji.

W czasie swojej kariery sędziowskiej prowadził bardzo wiele zawodów zarówno oficjalnych i towarzyskich a jego mieszkanie było miejscem niezliczonej ilości turniejów błyskawicznych.

Śmierć kończy Jego związki z Warszawą – pochowany zostanie na krynickim cmentarzu gdzie pochowana jest Jego Matka.

Będzie Go nam, którzy mieli okazję z Nim współpracować, bardzo brakowało.

Nota biograficzna na stronie szachypolskie.pl