Uchwała 54/04/2021

100

Uchwała nr 54/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II Liga

1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II Liga.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Robert Siekanka, Szymon Pieczewski.

2. Zarząd PZSzach postanowił wprowadzić autopoprawki do projektu przyjętego w ust. 1 poprzez:

a. nadanie nowej treści punktu 6.1 od początku do słów „uszeregowani w następującej kolejności”:

6.1. Prawo gry w drużynie mają zawodnicy:

– posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskie,

– spełniający kryterium wieku,

– posiadający licencję PZSzach,

– członkowie klubów posiadających licencję PZSzach,

b. zmianę dat wskazanych w dwóch miejscach w punkcie 6.2 na ” 31 grudnia”

c. skreślenie punktów 9.1.4 i 9.1.5 oraz nadanie nowej treści punktów 9.1.2 i 9.1.3:

9.1.2. Zgodnie z Regulaminem Punktacji Pomocniczych PZSzach

9.1.3. W przypadku wyczerpania tych kryteriów o miejsca medalowe, premiowana awansem lub spadkiem zostanie rozegrana dogrywka. Zasady dogrywki ustali sędzia główny.

d. dodanie nowego punktu 14.12 o treści:

14.12 Wszystkie prawa do transmisji obrazu, dźwięku, posunięć i komentowania turnieju należą tylko i wyłącznie do Polskiego Związku Szachowego. Osoby zainteresowane prowadzeniem transmisji, komentarza, internetowego streamu itp. muszą uzyskać zgodę PZSzach.
dotychczasowe punkty 14.12 i 14.13 otrzymują odpowiednio numerację 14.13 i 14.14

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 7 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosował Krzysztof Góra.

treści ujednolicona Regulaminu