Uchwała 51/04/2021

207

Uchwała 51/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Ekstraligi

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Regulamin Ekstraligi poprzez:

1. nadanie nowej treści punktu 5.10 w brzmieniu jak poniżej

5.10. W przypadku rezygnacji klubu ze startu w Ekstralidze możliwe jest przeniesienie uprawnień do startu w Ekstralidze na inny klub pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

2. skreślenie punktów 5.10.1, 5.10.2 i 5.10.3

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Robert Siekanka.