Uchwała 50/04/2021

64

Uchwała 50/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany terminów IMP do lat 6,7 oraz IMP do lat 8 w roku 2021

Zarząd PZSzach postanowił o zmianie terminów rozgrywania:

1. IMP do lat 6,7 – nowy termin 06-10 czerwca 2021

2. IMP do lat 8 – nowy termin 10-15 czerwca 2021

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Łukasz Turlej, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.