Uchwała nr 47/04/2021

75

Uchwała nr 47/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie nominacji do udziału w IMP oraz IMPK w roku 2021

Zarząd PZSzach postanowił :

1. nominować Julię Antolak do udziału w IMPK 2021

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.
Nie głosował Krzysztof Góra.

2. nominować Szymona Gumularza do udziału w IMP 2021

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.

3. nominować Joannę Dworakowską jako I zawodniczkę rezerwową do udziału w IMPK 2021

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.
Nie głosował Krzysztof Góra.