Uchwała 49/04/2021

50

Uchwała 49/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ostatecznej daty podpisania sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd PZSzach postanowił o zmianie daty wskazanej w uchwale 44/03/2021 na dzień 9 kwietnia 2021.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 5 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Szymon Pieczewski.