Uchwała 48/04/2021

165

Uchwała 48/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia szczegółowych przepisów dot. transmisji imprez PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił o uzupełnieniu wszystkich regulaminów rozgrywek przewidzianych w Systemie Krajowego Współzawodnictwa Sportowego poprzez dodanie punktu o treści:

„Wszystkie prawa do transmisji obrazu, dźwięku, posunięć i komentowania turnieju należą tylko i wyłącznie do Polskiego Związku Szachowego. Osoby zainteresowane prowadzeniem transmisji, komentarza, internetowego streamu itp. muszą uzyskać zgodę PZSzach. „

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 5 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.