Uchwała nr 46/04/2021

69

Uchwała nr 46/04/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołań uzupełniających do Kadry Narodowej Mężczyzn

Zarząd PZSzach postanowił powołać Jacka Tomczaka i Grzegorza Gajewskiego do Kadry Narodowej Mężczyzn.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów za.

Nie głosował Krzysztof Góra.