Uchwała nr 45/03/2021

68

Uchwała nr 45/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu KS Czarni Sosnowiec (SL) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KS Czarni Sosnowiec (SL) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.