Uchwała 44/03/2021

131

Uchwała 44/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie daty podpisania sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd PZSzach wyznacza ostateczną datę członkom Zarządu na podpisanie sprawozdania finansowego za rok 2020 na dzień 6 kwietnia 2021 włącznie.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.

Wyjaśnienie do uchwały Zarządu:
Komisja Rewizyjna wybrała firmę Dossier do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Polskiego Związku Szachowego. Audyt firmy Dossier rozpocznie się wg umowy 5 kwietnia. Ten dzień przypada na dzień świąteczny, następny dzień pracujący to 6 kwietnia. 
Dokument można nazwać sprawozdaniem finansowym dopiero w momencie podpisania go przez „jednostkę kierowniczą”, czyli zarząd PZSzach (załącznik ekspertyza radcy prawnego Pana Piotra Glądysa, podpisana przeze mnie). Firma Dossier może rozpocząć pracę badania tylko nad podpisanym przez wszystkich dokumentem i nie wcześniej.
Polski Związek Szachowy musi w związku z tym dotrzymać terminu, gdyż w innym przypadku nie rozpocznie się audyt, a na organizację mogą zostać nałożone następujące dolegliwości w kolejności:
a) kary finansowe,
b) przerwanie audytu i konieczność zapłacenia kary umownej w wysokości 90% stawki badania,
c) z racji braku audytu niemożność przedstawienia sprawozdania finansowego pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
d) z racji braku audytu odcięcie dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
e) wpisanie PZSzach na listę niesolidnych organizacji, skutkujące niemożnością pozyskiwania dotacji od podmiotów państwowych.
W związku z tym w najlepszym interesie związku, reprezentowanym przez Członków Zarządu jest jak najszybsze dopełnienie formalności związanych z podpisaniem dokumentów. Nie podpisanie sprawozdania w terminie będzie rodziło niebezpieczne konsekwencje dla organizacji, jej członków i zawodników.

Załącznik 1