Uchwała 42/03/2021

111

Uchwała 42/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie wsparcia dla Opolskiego Związku Szachowego w związku z odwołaniem terminu SIMP.

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na wsparcie refundacyjne kosztów poniesionych przez Opolski Związek Szachowy w związku z odwołaniem pierwszego terminu rozgrywania Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski w 2021 r.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 głosy przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka

Votum separatum zgłosiła Kamila Kałużna.