Uchwała 41/03/2021

109

Uchwała 41/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia budżetu PZSzach na rok 2021

Zarząd postanowił przyjąć budżet Związku na rok 2021 zamykający się kwotą zysku w wys. 31.921,57 zł.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 6 głosów za, 2 głosy przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Anna Mrozińska.