Uchwała nr 40/03/2021

132

Uchwała nr 40/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu GOS Energia Libiąż (MP) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub GOS Energia Libiąż (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka.