Uchwała nr 39/03/2021

70

Uchwała nr 39/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zwolnienia uczestników IMP i IMPK z opłat startowych

Zarząd PZSzach postanowił zwolnić uczestników

Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet

z obowiązku wniesienia opłaty startowej, organizacyjnej i rankingowej.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Robert Siekanka, Paweł Zaskalski.