Uchwała nr 38/03/2021

93

Uchwała nr 38/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany decyzji o przyznaniu prawa organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II liga w roku 2021.

I. Zarząd postanowił przyznać prawo organizacji Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów II liga w roku 2021 klubowi UKS SP8 Chrzanów (lokalizacja: Poronin).

II. Traci moc obowiązującą Uchwała Zarządu PZSzach nr 60/10/2020 z dnia 3 października 2020 r.

Głosowało 9 członków Zarządu, 8 głosów za ofertą UKS SP8 Chrzanów, 1 głos za ofertą Śląskiego Związku Szachowego.

Nie głosował Krzysztof Góra.