Uchwała nr 35/03/2021

105

Uchwała nr 35/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubów LKS Skała Tumlin (SK) oraz Stowarzyszenie Nadzieja (MP) w poczet członków PZSzach

1. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub LKS Skała Tumlin (SK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.

2. Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub Stowarzyszenie Nadzieja (MP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.