Uchwała nr 33/03/2021

100

Uchwała nr 33/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Systemie Krajowego Współzawodnictwa Sportowego

Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmiany SKWS w punkcie „Indywidualne Mistrzostwa Polski” poprzez nadanie nowej treści:

„Indywidualne Mistrzostwa Polski wyłaniają Mistrza Polski, medalistów oraz stanowią podstawę do wyłaniania reprezentantów Polski na Olimpiadę Szachową, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. W zawodach uczestniczą zawodnicy wyłonieni w sposób przewidziany w Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski uchwalanym przez Zarząd Polskiego Związku Szachowego. System rozgrywek może być kołowy, szwajcarski lub pucharowy, ale musi gwarantować elitarność rozgrywek, czyli udział najlepszych sportowców w kraju. Zawody muszą być rozgrywane w prestiżowym miejscu właściwym do rangi rozgrywek.”

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.