Uchwała nr 32/03/2021

65

Uchwała nr 32/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 7 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu MKS Korona Góra Kalwaria (MA) w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub MKS Korona Góra Kalwaria (MA) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.