Uchwała nr 28/02/2021

48

Uchwała nr 28/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminów MP Niewidomych i Słabowidzących oraz MP Niepełnosprawnych

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć:

1. Regulamin MP Niepełnosprawnych.
2. Regulamin MP Niewidomych i Słabowidzących.
3. Regulamin MP Niewidomych i Słabowidzących Kobiet.
4. Regulamin Półfinału MP Niewidomych i Słabowidzących.

 W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.