Uchwała nr 26/02/2021

52

Uchwała nr 26/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 27 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia klubu IKAR Lublin (LU)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji
i Sportu Niewidomych „IKAR” w Lublinie w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.