Uchwała nr 25/02/2021

79

Uchwała nr 25/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. Dopingu Elektronicznego

Zarząd PZSzach postanowił powołać
Krzysztof Skibę na Przewodniczącego Komisji ds. Dopingu Elektronicznego.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.