Uchwała nr 24/02/2021

124

Uchwała nr 24/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym 1/2021

Zarząd PZSzach postanowił zmienić Komunikat Organizacyjno-Finansowy 1/2021 poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia Tabeli 7 – Opłaty rejestracyjne turnieju klasyfikowanego w rankingu FIDE.

2. Nadanie nowego brzmienia punktu 17.2 w treści:

„17.2. 100 PLN – opłata za złożenie skargi do Komisji Etyki. Opłata nie obowiązuje sędziów i organizatorów jeśli skarga dotyczy sprawy związanej z wykonywaniem przez nich funkcji w czasie turnieju.”

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.