Uchwała nr 23/02/2021

71

Uchwała nr 23/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił zmienić zmian w Regulamin Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach poprzez:

1. Dodanie w punkcie 7 zdania:

„Jeśli nie zaznaczono inaczej czas głosowania wynosi 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości email z informacją i linkiem do głosowania.”

2. Nadanie nowego brzmienia punktu 10 w treści:

„Uchwałę uważa się za przyjętą, również przed regulaminowym zakończeniem głosowania, jeśli za uchwałą zagłosowało już 6 członków Zarządu lub 5 członków Zarządu w tym Prezes. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia, natomiast później należy skorygować ilość głosów do prawidłowej.”

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.