Uchwała nr 19/02/2021

49

Uchwała nr 19/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 5 lutego 2021 r.
w sprawie nadania Złotej Odznaki Honorowej Tadeuszowi Sobieszkowi

Zarząd PZSzach postanowił nadać Złotą Odznakę Honorową kol. Tadeuszowi Sobieszkowi.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.