Uchwała nr 17/02/2021

88

Uchwała nr 17/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć Regulamin Zarządu PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 4 głosy za, 1 przeciw.