Uchwała nr 13/02/2021

155

Uchwała nr 13/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie powołań do Kadry Narodowej Kobiet do lat 23

Zarząd PZSzach postanowił powołać Julię Antolak, Alicję Śliwicką, Michalinę Rudzińską i Polę Parol do Kadry Narodowej Kobiet do lat 23.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.