Uchwała nr 11/02/2021

54

Uchwała nr 11/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZSzach klubu MLKS Tucholanka (KP)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub MLKS Tucholanka (KP) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.