Uchwała nr 10/02/2021

124

Uchwała nr 10/02/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZSzach klubu KSz Mikama Świdnica (DS)

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć klub KSz Mikama Świdnica (DS) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.