Komunikat Polskiego Związku Szachowego nr 1/01/2021 w sprawie nowych restrykcji ministerialnych (2. aktualizacja)

1896

Komunikat Polskiego Związku Szachowego

nr 1/01/2021

w sprawie przedłużenia restrykcji ministerialnych

Polski Związek Szachowy w komunikacie numer 1/12/2020 zinterpretował Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2020. Z uwagi na przedłużenie restrykcji do dnia 14 marca 2021 (2. aktualizacja) ustalenia z w/w komunikatu zostają przedłużone co najmniej do powyższego  terminu.

Polski Związek Szachowy śledzi aktualne rozporządzenia i zalecenia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i będzie na bieżąco zamieszczał informacje na stronie Internetowej.