Uchwała nr 8/01/2021

148

Uchwała nr 8/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 stycznia 2021 r.
w sprawie dopuszczenia Mateusza Różańskiego do MPJ w kategorii chłopców do lat 10.

Zarząd PZSzach postanowił dopuścić Mateusza Różańskiego do MPJ w kategorii chłopców do lat 10

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 głos wstrzymujący.