Uchwała nr 6/01/2021

107

Uchwała nr 6/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Szymona Pieczewskiego na Wiceprezesa ds. Organizacyjnych.

Zarząd PZSzach postanowił powołać Szymona Pieczewskiego na Wiceprezesa ds. Organizacyjnych

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za.