Uchwała nr 5/01/2021

210

Uchwała nr 5/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 stycznia 2021 r.
w sprawie propozycji Rafała Siwika odnośnie Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2021.

Zarząd PZSzach postanowił zaakceptować propozycję Rafała Siwika odnośnie IMPJ’2021

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.