Uchwała nr 4/01/2021

121

Uchwała nr 4/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Pawła Bartnika na Głównego Księgowego PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił powołać Pawła Bartnika na Głównego Księgowego PZSzach

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.