Uchwała nr 3/01/2021

133

Uchwała nr 3/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Dopingu Elektronicznego w składzie: Krzysztof Skiba, Łukasz Brożek, Damian Daniel, Arkadiusz Korbal.

Zarząd PZSzach postanowił powołać Komisję ds. Dopingu Elektronicznego w składzie: Krzysztof Skiba, Łukasz Brożek, Damian Daniel, Arkadiusz Korbal

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.