Uchwała nr 2/01/2021

146

Uchwała nr 2/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie dokooptowania Pana Szymona Pieczewskiego do Zarządu PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił dokooptować Pana Szymona Pieczewskiego do Zarządu PZSach.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.