Uchwała nr 1/01/2021

323

Uchwała nr 1/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie podpisania kontraktów menadżerskich z Radosławem Jedynakiem (sprawy PZSzach) i Pawłem Zaskalskim (Sport Powszechny) na rok 2021.

Zarząd PZSzach postanowił podpisać kontrakty menadżerskie z Radosławem Jedynakiem i Pawłem Zaskalskim na rok 2021

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 5 głosów za, 3 głosy przeciw.

Votum separatum zgłoszone przez Krzysztofa Górę, Kamilę Kałużną i Łukasza Turleja.