Uchwała nr 79/12/2020

950

Uchwała nr 79/12/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn na rok 2021.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć nowy Regulamin

Kadry Narodowej Kobiet i Mężczyzn na rok 2021.

Regulamin KN na rok 2021

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 7 głosów za.