Uchwała nr 78/12/2020

91

Uchwała nr 78/12/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyznania złotej honorowej odznaki PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi.

Zarząd PZSzach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA