Uchwała nr 77/11/2020

52

Uchwała nr 77/11/2020
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 28 listopada 2020 r.
w sprawie przyznania złotej honorowej odznaki PZSzach Jarosławowi Wiśniewskiemu.

Zarząd PZSzach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Jarosławowi Wiśniewskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA